Çalışma İzni Başvuru Reddi Nedir?

Çalışma izni başvuru reddi, iki nedenden dolayı karşımıza çıkabilir. Bu nedenler arasında çalışma izni alamayacak kişilerin başvuruda bulunması ve usuli hatalar yer alır. Çalışma izni başvuru reddinin ortaya çıkmaması için sürecin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Peki çalışma izni başvuru reddi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye’de çalışmak için yaptıkları başvuru, ilgili olan bakanlık tarafından incelenmektedir. Yapılacak bu başvuruların tüm usullere uygun bir şekilde yapılması önemlidir. Yapılan bu incelemeler sonucunda başvurunun bakanlıkça yasal düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti gerçekleştirilmektedir. Usule uygun olmayan başvuruların sonucunda bakanlık tarafından red kararı verilmektedir.

Çalışma İzni Başvuru Reddi Nedenleri

Çalışma izni başvurularında red kararı çoğu zaman usuli işlemlerdeki hatalardan dolayı meydana çıkar. Red kararı sonucunda ise hem vakit olarak hem de maddi olarak kayıplar yaşamak mümkündür. Bu tür durumlara mahrum kalmamak için çalışma izni başvurusunu usule uygun olarak yapılması ve red kararı durumunda hızlı bir şekilde gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu reddinin sebepleri ise şöyledir:

6735 Sayılı Uluslararası İş Kanunu madde 9’da çalışma izni başvurusunun ne gibi sebeplerden ötürü reddedilebileceği düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre:

  • Başvuru uluslararası işgücü siyasetine uygun değilse,
  • Başvurudaki belgeler sahte veya yanıltıcı bilgi içeriyorsa,
  • Yabancının o işte çalıştırılması ilişkin gerekçeler yeterli değilse,
  • Yabancıların çalışmasının yasaklandığı meslekler için başvuru yapıldıysa,
  • Başvuru yapan yabancı gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımıyorsa,
  • Bakanlığın oluşturduğu değerlendirme ölçütlerini taşımıyorsa,
  • Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyen, vize verilmeyen ve hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan vatandaşların bu durumları inceleme sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme yapan bakanlığa bildirilmişse,
  • Yabancının Türkiye’de çalışması durumu kamu güvenliği, kamu sağlığı, kamu düzeni açısından problem oluşturacak ise,
  • Başvuru süresinde yapılmadıysa ve mevcut eksiklikler giderilmedi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından red kararı verilecektir.

Çalışma izninin reddedilmemesi için başvurunun tüm usule uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, yabancıların çalışmasının yasak olduğu alanlar ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, çalışma izni başvurusu nasıl yapılır konusu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aynı zamanda, çalışma izni başvurusunun reddedilmesi halinde gereken işlemlerin bilinmesi ve en hızlı şekilde bu işlemlerin uygulanması oldukça önemlidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir