Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi?

Evlendikten sonra işten ayrılmak isteyen işçinin kıdem tazminat hakkı tartışılan konulardan. Kadın ve erkek işçiler bu hakka aynı oranda sahip değiller. Evlilik kıdem tazminatı sadece kadın işçinin talep edebileceği bir hak türü. Bu noktada evlilik sebebiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi, sorusunun cevabını hukuksal çerçevede öğreneceğiz.

İşten ayrılma proseslerinin birçok gereklilikleri mevcuttur. Evlenerek işten ayrılma ise özel olarak düzenlenmiş yükümlülükleri kapsar. Kadın işçinin evlilikle beraber hakları ve işten ayrılma ve tazminat konuları ise öğrenilmelidir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Hakları

İş yaşamında aktif rol alan kadınların evlendikten sonra buna devam kararı kendisine aittir. Evlilik sebebiyle iş veren tarafından işten çıkarılamaz. Nikah tarihinden itibaren geçerli olan bir senelik sürede kendi isteği ile işten çıkan kadın ihbar tazminatı hakkı kazanır. Sadece kadınlara tanınan bu hak iş kanununda şöyle geçmektedir.

İşçinin 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14. maddesi öngörülen kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıllık zaman dilimi zarfında sürekli olarak çalışması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda işçi şayet işverenin işyerinde 1 yıldan daha az süre ile çalışmış ise kıdem tazminatına hak kazanamayacağı ortadadır. Öğretide, aynı işverenin farklı işyerlerinde, hatta farklı şirketlerinde çalışsa bile 1 yıllık sürenin hesaplanmasında tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.

Kadın işçinin bir yıllık süreyi geçirmemesi gerekmektedir. Bir yıldan sonraki gerçekleştirdiği istifa süreci kıdem tazminatı hakkını korumamaktadır. Evlilik sebebiyle işten ayrılacak kadın işçi yazılı dilekçe ile iş verenine bildirimde bulunmalıdır. Bu dilekçe ile birlikte ihbar süresi bulunmamaktadır. Dilekçe verildiği andan itibaren kadın işçi işten ayrılma hakkına sahiptir.

Evlilik sebebiyle işten ayrılmak kadın işçiye tazminat hakkını getirse de işsizlik ödeneğini sağlamamaktadır. Şartlar sağlandığında işten ayrılmalar sonrasında gerçekleşen işsizlik maaşına başvurma ve hak kazanma gibi süreçler evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınlar için geçerli değildir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir