Sahte Belge Kullanma veya Düzenleme Suçu Nedir?

Sahte belge kullanmak ve düzenlemek, ülkemizde sıkça karşımıza çıkan ve insanların bu konuda mağdur oldukları ancak ne yapacaklarını tam olarak bilemedikleri bir suçtur. Bu yüzden internette sahte belge kullanma veya düzenleme suçu nedir, sorusu birçok kez araştırılıyor. Bu suçu anlamak için öncelikle suçu oluşturan kavramları anlamakta yarar var. Sahte belge, Vergi Usul Kanunu (VUK) 359. maddede düzenlenmiş hukuki bir kavramdır.

Gerçek bir durum ya da işlem olmadığı halde böyle bir durum ya da işlem varmış gibi gösteren sahte belgelerin kullanılması veya düzenlenmesi de bir vergi suçudur. Bu yüzden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma suçu ile 5237 sayılı TCK’da düzenlenen özel belgede sahtecilik veya resmi belgede sahtecilik suçları birbirlerine karıştırılmamalıdır. Yukarıda da söylediğimiz gibi bir vergi suçu olan sahte belge kullanma veya düzenleme suçu, TCK’da bulunan genel evrakta sahtecilik suçlarının bir nevi düzenlenmiş halidir. Bu yüzden özel bir kanun olan VUK hükümleri uygulanır. Ancak yargılama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılır.

Sahte Belge Kullanma veya Düzenleme Suçu Cezası

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) 359/b maddesine göre sahte belge düzenleme ve kullanma suçu ve cezası şu şekilde ifade edilmiştir:

  • Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

Sahte belge kullanma ve düzenleme suçlarıyla alakalı görülecek davalarda şikayet süreleri, dava zamanaşımları ve görevli mahkemeler gibi detaylar çok merak edilir. Bu konularda uzman avukatlarla görüşülmesi oldukça önemlidir. Büromuzun bu konuda uzman avukatları ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir