İş Yerinde Bilgisayar Takibi Yasal mı?

Teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte günümüz koşullarında her ölçekten işletme artık bilgisayar kullanımına geçiş sağlamıştır. Hal böyle olunca çoğu işletme çalışanlarının bilgisayar işlemlerinde takip programları kullanabiliyor. Ancak iş yerinde bilgisayar takibi yasal mı yoksa böyle bir takip işverene hukuki sonuçlar doğurabilir mi gibi pek çok merak edilen konu var. Özellikle de bilgi işlem departmanlarında çalışan ve işveren tarafından bilgisayar takibi için zorlanan personellerin merak ettiği bu konuda işveren için olumlu gelişmeler bulunuyor.

İşyerinde kullanılan her türlü cihaz ki buna bilgisayarlar da dahil sahibi işveren kabul edilmektedir. İşyeri mülklerinin sahibi işveren olduğu için ve özellikle de bilgisayar kullanımlarındaki internet bedeli de işveren tarafından ödendiği için iş yerinde bilgisayar takibi yasaldır. Hatta ve hatta firmaların çalışanlarına tahsis ettiği e – posta adreslerinin takibi bile yasaldır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/447 Esas, 2010/37516 Karar ve 13.12.2010 tarihli kararında

“……Davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde ise, bahse konu maillerin davacı ile S. A. isimli kişi arasındaki tamamen haberleşme amacı ile yapıldığını, davalı işverenin hedef alınmadığını, yazıların işverene ulaştırılmasının amaçlanmadığını, kaldı ki internet aracılığıyla yapılan bu yazışmaların kişinin özel hayatı ile ilgili olduğunu, hukuki bakımdan korunması gerektiğini, davalının mail adresinin şifresini kırarak bu yazışmaları ele geçirdiğini bunların hukuka aykırı yollarla elde edildiğini ve hükme esas alınamayacağını belirtmiştir.
……

“İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmaktadır.” demek suretiyle işverenin bilgisayar ve elektronik postaları takip etme hakkı olduğunu kabul etmiştir.

İş Dışında İnternette Dolanmak, Alışveriş Yapmak Hangi Sonuçları Doğurur?

Bilgisayar başında çalışan ve müsait olduğu anlarda interneti şahsi işleri için kullanan çok fazla personel bulunuyor. Bu şahsi işlemler arasında sosyal ağları kullanmak, alışveriş yapmak ya da haber sitelerinde gezinmek gibi çoğu işlem yer alabilir. İş yerinde bilgisayar takibi yaptıran bir iş veren bu durumu görür ve iş akdini feshi edebilir. Bu konuda alınan örnek karara göz atılırsa;

Yargıtay 9. Hukuk dairesi 2008/36305 Esas, 2009/12393 Karar ve 4.05.2009 tarihli kararında:

“…Davacının iş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde internet alışveriş ve oyun sitelerine birden fazla girmek sureti ile amacı dışında kullandığı ve bu süre zarfında zamanını iş görme edimine harcamadığı anlaşılmaktadır. Üstlenilen işi yetiştirilmesi veya işverenin zararının oluşmaması, bu olumsuz davranışı ortadan kaldırmaz. Davacı yan yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Bu davranışının diğer işçi gibi işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş ilişkisinin işveren açısından devam ettirilmesinin beklenmez bir hal aldığı anlaşılmaktadır, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi, davacının davranışlarından kaynaklanan nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekir.
işçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yükümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü yüklemektedir.”

Bunlara ek olarak işverenin sağladığı bilgisayar ve internetle mesai saatleri içerisinde uygunsuz görüntüleri indirmek ve paylaşmak da yasaktır. İşveren tarafından uyarılan ve mesai saatlerinde bu tarz kullanımlar yapmaması beklenen işçi hakkında iş feshi gerçekleştirilebilir.

Yargıtay 9. Hukuk dairesi 2007/27583 Esas, 2008/5294 Karar ve 17.03.2008 tarihli kararında:

“İşverenin açıkça veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Ancak bu yasak istisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir. İşçinin, işverenin açıkça yasaklamasına rağmen interneti özel amaçlı kullanmasında önceden ihtara gerek olmaksızın iş sözleşmesi feshedilebileceği gibi; işçinin pornografik resimleri videoları işletmenin veri taşıyıcısına indirmesi ve yüklemesi halinde ihtara gerek yoktur.

İş yerinde bilgisayar takibinin geçerli olduğu detayları öğrenmek için büromuzla iletişime geçebilir ve merak ettiğiniz detayları öğrenebilirsiniz. İşveren ya da personelinize bu konu hakkında açmayı planladığınız bir dava varsa konunun detaylarını öğrenmeniz çok faydalı olacaktır. Hukuki açıdan hangi koşulların geçerli olduğu ya da sürecin işleyişi hakkında avukatlarımızdan anında destek alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir