İcraya İtiraz Dilekçesi Örneği

Borcun ödenmediği durumda, alacaklının görevli icra dairesine başvurarak icra takibi talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda icra dairesi tarafından icra takibi başlatılabilmektedir. Bu işleme karşılık borçlu, itirazlarını icraya itiraz dilekçesi ile sunabilmektedir. İcraya itiraz dilekçesinin geçerli olabilmesi için ödeme emrinin borçluya tebliğinden başlayarak 7 gün süre içinde verilmesi gerekmektedir. İcra takibinin doğrudan etkilediği her birey, icraya itiraz dilekçesi verebilmektedir. İtiraz dilekçesi, icra takibini başlatan icra dairesine verilmelidir.

 Borçlunun yazılı bir dilekçe sunamayacağı durumlarda icraya itiraz sözlü olarak dile getirilebilmektedir. Bu durumda borçlunun beyanı, icra memuru tarafından zapta geçirildikten sonra borçlu tarafından imzalanır. Kimi icra daireleri yoğunluk gibi gerekçeler ile bu ihtimali reddederek doğrudan yazılı dilekçe isteyebilmektedir. İcraya itiraz dilekçesi örneği için gerekenleri yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

İcra Takibine İtiraz

İcra takibi başladığı günden itibaren zaman aşımı süresi olan 7 gün içerisinde herhangi bir itiraz dilekçesi ulaşmadığı halde icra takibi kesinleşmiş sayılmaktadır. Öte yandan borçlunun elinde olmayan, zorunluluk hallerinde süre içinde dilekçeyi vermemiş olması durumunda gecikmiş itiraz hakkı doğmaktadır. İcra İflas Kanunu 65. Maddesinde düzenlenen gecikmiş itiraz hakkından yararlanmak için gecikmenin, borçlunun kusuru olmaması gerekmektedir.

İcra dairesine ileteceğiniz itiraz dilekçesi içinde:

  • Borcun doğrudan varlığına
  • Borcun miktarına
  • Borcun müeccel olması ya da olmaması hakkında
  • Takip yolu ile talep edilebilecek bir borç olmadığına dair itirazda bulunma hakkınız bulunmaktadır.

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2022/… Esas

İTİRAZDA BULUNAN:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: İstanbul … İcra Müdürlüğünce müvekkile tebliğ olunan …/….. Esas takip numaralı takibe ve ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile icra takibi başlatılmış olup ödeme emri tebliğ edilmiştir. Alacaklı tarafın icra takibine dayanak olarak göstermiş olduğu senet tahrif edilmiş olup müvekkil borçlunun asıl borcu 50.000 TL iken bir sıfır eklenmek suretiyle 500.000 TL gibi gösterilmiştir. Müvekkil borçluya tebligat yoluyla tebliğ edilen ödeme emriyle talep edilen 450.000 TL miktarındaki tutar hukuka aykırı olup müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Müvekkilin borcu 50.000 TL olup bunun dışında kalan 450.000 TL’ye, borca, ferilerine ve buna ilişkin işlemiş faize açıkça itiraz etmekteyiz.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle; müvekkil hakkında başlatılan icra takibinde 450.000 TL’ye ilişkin ödeme emrine, işlenmiş faize, ve takibe ilişkin diğer tüm ferilere itirazlarımızın arzı ile işbu icra itiraz dilekçesi kapsamında borcun 450.000 TL’lik kısmına ilişkin icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz…/……/……

İtirazda Bulunan Borçlu Vekili

Benzer bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, uzman bir hukuki danışman size hangi adımları izlemeniz gerektiği hakkında bilgilendirme yapacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir