Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Evlilikten önce taraflar arasında edilen vaatle ve düzenlenen törenle kişilerin nişanlanma durumu gerçekleşir. Nişanlanan çiftlerin, farklı durumlar sebebiyle ilişkilerini sona erdirme kararı alabilirler. Bu süreçte akıllara ilk “Nişan bozma nedeniyle tazminat davası açılabilir mi?” sorusu gelmektedir.  Hukukumuza göre nişan bozmanın maddi ve manevi olarak iki tazminat çeşidi bulunmaktadır.

Nişan Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanunu Madde 121’e göre, nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat talep edebilme ile alakalı düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeye göre nişanın bozulması sonucunda kişilik hakları zedelenen taraf, kusuru ile buna sebebiyet veren taraftan manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

 • Taraflar arasında nişanlılık ilişkisi bulunması gerekir.
 • Nişan tek taraflı irade açıklamasıyla sona erdirilmiş olmalıdır.
 • Nişanı bozan tarafın fiili, karşı tarafın kişilik değerlerine zarar vermiş olmalıdır.
 • Nişanın bozulması, karşı tarafın kusuru nedeniyle gerçekleşmelidir.
 • Fiil ile ortaya çıkan zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir.
 • Tazminat talebinde bulunmak isteyen tarafın, nişanın bozulmasına sebep olan bir kusuru bulunmamalı ya da karşı tarafın kusurundan daha az olmalıdır.

İncelemeler sonucunda hâkim, nişanın bozulmasına sebep olan tarafın kusurlu olduğuna kanaat ederse, gerekli tazminat hükmünü belirler.

Nişan Bozma Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanlı kişilerden biri tarafından, haklı bir neden olmaksızın nişan bozulduysa veya tarafın kusurlu davranması sonucunda nişanın sonlanmasına etkisi olduysa maddi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat açabilmek için gerekli bazı şartlar bulunur. Bunlar şu şekildedir:

 • Taraflar arasında mevcut bir nişanlılık ilişkisi bulunmalıdır.
 • Nişanı bozan tarafın, nişanın bozulmasında haklı bir sebebinin bulunmaması gerekir.
 • Maddi tazminat talep eden tarafın, nişanın bozulmasına sebep olmuş bir kusuru bulunmamalı ya da karşı tarafın kusurundan az olmalıdır.
 • Nişanın bozulması sonucu ile karşı tarafın maddi kayıp yaşamış olması gerekir.
 • Nişanı bozan tarafın fiili ile sonuçlanan zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir.

Talep üzerine yapılan incelemeler sonucunda hâkim, karşı tarafın maddi zarara uğradığına kanaat getirirse, yapılan harcamalar, giderler ve masraflar göz önünde bulundurularak uygun bir tazminat bedeli belirlenir.

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

DAVALI: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

KONU: Taraflar arasındaki nişanlılık, davalının kusurlu hareketleri neticesinde …/…/… tarihinde sona ermiş, sona eren nişanlılık adına yapılan maddi giderler adına … TL maddi, nişan bozulması sebebiyle elem ve keder duymasından … TL manevi tazminat talebimizi içerir dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Taraflar …/…/… tarihinde davalının ailesi ile birlikte yaşadığı konutta küçük bir tören ile nişanlanmıştır (Tarafların nişan törenine ait fotoğraflar dilekçe ekinde mevcuttur). Ancak tarafların nişanlanmasından sonra davalı, davacı olan müvekkile aşırı kıskançlıkları ile baskı yapmaya başlamıştır. Davalı, müvekkilden her sabah evden çıkmadan önce ne giydiğinin fotoğrafını istemiş, etek ya da elbise giymesine sürekli olarak müdahalede bulunmuştur.

2-) Bunun yanında davalı, müvekkilin tırnaklarına şeffaf renkte oje dahi sürmeyeceğini belirterek oje sürülmesini istemediğini belirtmiştir. Müvekkil, ileriki zamanlarda bu tür kısıtlamaları ve kıskançlıkları azalır diye umarken baskıları daha da artmıştır.

3-) Müvekkil, davalının üçüncü kişilerle sosyal medya ortamında tanışılan birkaç uygulama kullandığını ve sürekli kızlarla mesajlaştığını, birbirlerine çıplak halde fotoğraflar gönderdiğini tespit etmiştir. Müvekkilin dayanamadığı ve davalının kusurlarından birisi olan bu sadakat yükümlülüğüne aykırı olan durumu görerek nişanı bitirme kararı almıştır. Tarafların nişanlılık süresi …/…/… tarihinde sona ermiş ve sekiz ay sürmüştür.

4-) Öncelikle davalının kıskançlığı nedeniyle müvekkil, işi bırakmak zorunda kalmış ve aylık kazandığı kazancından olmuştur. Bu nedenle öncelikle maddi tazminat hesaplanırken müvekkilin mahrum kaldığı kazancın hesaplanmasını talep ediyoruz. Bunun yanında, müvekkil, nişan sebebiyle birtakım masraflar yapmış ve nişan bozulması ile yapılan masraflar anlamsız hale gelmiştir. Yapılan masraflar ekte belgeler ve faturalarla sunulmuştur.

5-)Müvekkil, nişan bozulması nedeniyle manevi olarak çöküntüye uğramış, acı, elem ve üzüntü duymuştur. Bu nedenle davalı tarafından müvekkilin manevi zararının tazminini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nişan fotoğrafları, tanık, bilirkişi, fatura, belgeler, mesaj kayıtları, telefon kayıtları, maaş bordrosu, SGK çıkış kaydı ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenler ışığında;

1-) Haklı davanın kabulüne,

2-) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte … TL maddi, … TL manevi tazminatın davalı tarafından ödenmesine,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Eğer siz de nişanlılığın bozulma durumu ile karşı karşıyaysanız ilgili kanunu ve kararları detaylı olarak incelemelisiniz. Nişan bozma nedeniyle talep edilen tazminat sürecinde prosedürleri doğru takip etmek ve profesyonel hukuk danışmanlığı hizmeti almak oldukça önemlidir. Böylece dilekçe yazımı ve mahkeme süreci takibi gibi pek çok işlemin daha doğru bir şekilde gerçekleştirileceğinden emin olabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir