Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Evli tarafların arasında yaşanan birçok anlaşmazlık sonucunda tarafların ikisi de anlaşmalı olarak ya da birisi kendi isteğiyle boşanma davası açabilir. Ülkemizde boşanma davaları adliyelerde aile mahkemeleri tarafından görülmektedir. Boşanma davasının açılabilmesi için evli taraflardan birinin boşanma davası dilekçesi vermesiyle birlikte yargı süreci de başlıyor. Bu yüzden birçok kullanıcı internette boşanma davası dilekçesi örneği aratmaktadır.

Boşanma davası dilekçesinde önemli olan taraflar arasında yaşanan olayların dava dilekçesine, delillerle birlikte uygun bir şekilde eklenmesidir. Bu şekilde açılan boşanma davası istenilen şekilde sonuçlanabiliyor. Eğer boşanma davası çekişmeli olacaksa bunun için de yine aile mahkemesine gidilerek çekişmeli boşanma davası dilekçesi iletilmelidir.

Boşanma Davası Sebepleri

Boşanma davasının açılabilmesi için birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebepler boşanma dava dilekçesinde sebebe uygun delil ve evraklarla birlikte verilmelidir. Dilekçede belirtilebilecek bazı özel sebepler şu şekildedir:

  • Suç sayılacak eylemlerde bulunma ve buna bağlı olarak haysiyetsiz bir hayat sürme
  • Zina yapma
  • Taraflardan birinin terk etmesi
  • Taraflardan birinin akıl sağlığının yerinde olmaması
  • Taraflardan birinin diğerinin hayatına kast etmesi

Bu özel sebeplere uygun şekillerde boşanma davası açılabiliyor.

Örnek Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Aşağıda boşanma davası açabilmeniz için örnek olabilecek bir boşanma davası dilekçesi bulunmaktadır:

ÇANKAYA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: Kişi Adı (TC Kimlik)

ADRES: Adres bilgisi

DAVALI: Kişi Adı (TC Kimlik)

ADRES: Adres bilgisi

DAVA KONUSU: Devam eden evliliğin, tarafların anlaşması yolu ile sona erdirilmesini talep dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 15/06/2004 tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucunda fark edileceği gibi mevcut evlilik, anlaşmalı boşanma davası için gereken 1(bir) yıllık süreyi doldurmuştur. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 04/08/2007 tarihinde dünyaya gelen İsmail adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. ( Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

Tarafların arasında çıkan uyuşmazlıklar, ortak hayatın sürdürülmesi noktasında sorunlar meydana getirmiştir. Tarafların arasında geçen sorunlar, evliliğin daha devam edemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple de anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte bulunan ve tarafların imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü’nün ve tarafların boşanma yönündeki ortak iradelerinin, mahkemece kabul edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebepler ve davalının boşanma davasını kabul ettiğinden; ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önünde bulundurulmak sureti ile Türk Medeni Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca boşanma kararının verilmesine, müşterek çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri bakımından ekte sunulan anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılmasına ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün, karar eki kabul edilmesi yönünde hüküm verilmesini talep ederiz. …/…./2021

DAVACI                                                                               DAVALI

(İmza)                                                                                   (İmza)

EK: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanma davası dilekçesinde, dilekçeye eklenecek olan belgelerin önemli olduğundan söz etmiştik. Bu konuda uzman bir avukattan yardım alınması oldukça önemlidir. Firmamızın bu konudaki uzman avukatlarıyla görüşerek bilgi alabilir ve davanızda izleyeceğiniz bir yol haritası belirleyebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir