Değerli Konut Vergisinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır?

Mesken yani konut olarak sahip olduğunuz taşınmazlar için yıllık olarak alınan vergiye “Değerli Konut Vergisi” denir. Pek çok mülk sahibini yakından ilgilendiren bu değerli konut vergisi her yıl artan bir oranla belirlenir ve 2022 yılı için 6.173.000 TL olarak netleştirilmiştir. İlk defa 2019 yılının son ayında gündeme gelen “Değerli konut vergisinde değer tespiti nasıl yapılır?” konusu pek çok kişinin kafa karışıklığı yaşadığı konularında başında geliyor. 2020 yılında yürürlüğe girecekken değişiklik yapılarak 2021’e aktarılan değerli konut vergisiyle ilgili Resmî Gazete’de alınan karar şu şekildedir:

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı

MADDE 2 – (1) Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

(2) Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade eder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.

(3) Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır.

(4) Bina vergi değeri, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre binalar için hesaplanan bedeli ifade eder. Söz konusu değer, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilir.

Değerli Konut Vergisi İçin Değer Tespiti

Türkiye sınırları içerisinde mesken olarak kabul edilen ve her yıl belirlenen değere göre değerli konut kabul edilen taşınmazlar için vergi ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Ödenecek vergi için ilk olarak taşınmazın değerinin tam olarak tespit edilmesi gerekir. Bu değer tespiti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Lakin değer tespitinde göz önünde bulundurulacak detaylar maalesef netleştirilmiş değildir. Hal böyle olunca değerli konut vergisi için kişilerden talep edilen vergilere itirazlar artmaktadır. 2022 yılı değerli konut vergisi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen alt ve üst sınırlar için şu açıklama yapılmıştır:

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti

MADDE 4 – (1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

  • 6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

  • 12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)

9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için (Binde 6)

  • 12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için

(Binde 10) olarak tespit edilmiştir.

Değerli Konut Vergisine Nasıl İtiraz Edilir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değeri tespit edilen bir taşınmaz bir sonraki süreçte taşınmaz sahibine tebliğ edilir. Tebliğ olarak elinize ulaşan değere itiraz etmek istiyorsanız 15 gün gibi kısa bir süreniz bulunuyor. Bu süreçte hemen tapu müdürlüklerine veyahut da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi vermezseniz tebliğ edilen değerin kabul edildiği varsayılıyor. İtiraz dilekçeleri yeniden incelemeye alınarak taşınmaz için yeni bir değer belirlenerek yine tarafınıza tebliğ ediliyor. Dilekçe detaylarıyla işleme alınan bu tarz itirazlarda alanının uzman avukatlarından destek almakta fayda var. Keza itirazının kabul edilip yeni inceleme için kullanılacak detaylar son derece önemlidir. Eğer sizlerde 2022 değerli konut vergisine itiraz etmek istiyorsanız büromuzun değerli avukatlarıyla konuyu detaylı görüşebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir