Dernek Kurmak için Gereken Belgeler Nelerdir?

Modern toplumlarda artan sivil toplum bilinci ile beraber; birlik, vakıf, dernek gibi toplulukların sayısı da aynı oranda artış göstermektedir. Belli bir amaç çerçevesinde bir araya gelen kişilerin kar amacı gütmeden yaptığı tüm faaliyetler dernek kapsamında değerlendirilebilir. Derneklerin kuruluş ve çalışma sistemi ise kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiştir. Dernek kuruluşu için bir araya gelen en az 7 gerçek ya da tüzel kişi gereken evrakları hazırlayarak dernek başvurusu yapabilirler. Kurulacak derneğin ismi, amacı, tüzüğü, yeri, yönetim kurulu, üyelik şartları, organları gibi bilgiler derneğin kuruluş aşamasında belirlenmiş olması gereken konulardır. Ahlaka ve kanunlara aykırı olmayan her konu, fikir, sanat, spor, hobi, eğlence ve aklınıza gelebilecek daha pek çok amaç için dernek kurmak mümkündür. Peki “Dernek kurmak için gerekli belgeler nelerdir?” hemen açıklayalım.

Dernek Kuruluşu için Yapılması Gerekenler

Kuracağınız derneğin tüm detaylarını belirlediniz, gerekli kişi sayısına da ulaştınız ve geldik dernek kuruluşu için gereken evraklara. Başvuru yapacağınız Dernek Büro Amirliği’ne götürmeniz gereken belgeler şöyledir:

Dernek tüzüğü 4 adet hazırlanır ve tüm kurucu üyelerin imzalaması gerekir.  Dernek kuruluş bildirimi kurucu üye tarafından doldurulmalı ve dernek bilgileri de eksiksiz olarak belirtilmelidir. Dernek adresinin bulunduğu mülk kira ise kira kontratı fotokopisi, bağış ise muvafakatname eklenmelidir. Tebligat listesi ise geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten listedir. Dernek Büro Amirliği tarafından tüm belgelerin aslının talep edildiği de unutulmamalıdır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir