Soybağının Reddi Davası Nedir?

Evliliğin devam ettiği ya da evlilik bittikten sonraki günden başlayarak geçen üç yüz gün içerisinde doğmuş olan çocuğun babası erkek eş olarak kabul edilmiştir. Bu kabulde erkek eşin çocuğun babası olmasına “babalık karinesi” adı verilmektedir. Eğer üç yüz günlük süre geçmişse doğmuş olan çocuğun babasının erkek eş kabul edilmesi, annenin evlilik sürerken gebe kalmış olduğunun ispat edilmesiyle mümkün olur. Eğer erkek eş, hukuki olarak ölü yani gaip kabul edilirse bahsettiğimiz üç yüz günlük süre, son haber alınma tarihinden veya ölüm tehlikesi tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Bu durumda “Soybağının reddi davası nedir?” sorusu sorulmaktadır.

Eğer erkek eş, söz konusu çocuğun kendinden olmadığını düşünüyorsa soybağının reddi davası açarak yukarıda bahsettiğimiz babalık karinesini çürütebiliyor. Bu yüzden soybağının reddi davası çocuğa ve anneye karşı açılır. Aynı şekilde çocuğun da kendisi için soybağının reddi davası açma hakkı vardır. Bu dava da anlaşılabileceği gibi anne ve erkek eşe karşı açılıyor.

Erkek Eşin Açtığı Soybağının Reddi Davasında Kayyım Tayini

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286/1. maddesinde4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286/1. maddesinde, soybağının reddi davasının ana ve çocuğa karşı açılacağı; 426/2. maddesinde ise, yasal temsilci ile küçüğün menfaati çatıştığında küçüğe kayyım atanacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; çocuğun gerçek babasının davacı olmadığının tespiti ile soybağının reddi istemine dair davanın koca tarafından açıldığı, ancak küçüğe kayyım tayin ettirilmedenkarara bağlandığı anlaşılmaktadır. Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında, mahkemece küçüğe kayyım tayin ettirilip davanın kayyıma yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yeterli inceleme yapılmadan eksik hasımla yapılan yargılama ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir (Yargıtay 8.Hukuk Dairesi – Karar: 2017/764).

Soybağı Davasında Diğer Unsurlar

Soybağı davalarında ispatın kendisi ve hak düşürücü süreler oldukça önemlidir. Bunun dışında sonradan evlenme durumunda soybağı belirlenmesi ve erkek eşin gaipliği durumunda diğer ilgili kişilerin dava hakkı da karıştırılabilecek durumlardan biridir. Bu yüzden mutlaka uzman avukatlar eşliğinde incelenmeli ve hareket edilmelidir. Firmamızın bu konuda uzman avukatlarıyla birlikte görüşerek bilgi alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir