Soybağının Reddi Davası Kimlere Açılabilir?

“Soybağının reddi davası kimlere açılabilir?” sorusu babalık karinesi söz konusu olduğunda oldukça sık araştırılan konulardan biridir. Babalık karinesi burada söz konusu bir çocuğun erkek eşe ait olduğunun kabul edilmesine deniliyor. Buna göre hukuki anlamda evlilik sırasında ya da evlilik sona erdikten üç yüz gün içinde doğacak çocuğun babası erkek eş olarak görülüyor.

Eğer erkek eş, söz konusu çocuğun kendine ait olmadığını iddia ediyorsa soybağının reddi davası açması durumunda babalık karinesini çürütebilmektedir. Bu durumda soybağının reddi davası anne ve çocuğa karşı açılmış oluyor. Ancak aynı zamanda çocuk da erkek eşe karşı soybağının reddi davası açabilmektedir. Bu dava da anne ve erkek eşe karşı açılmış oluyor.

Soybağının Reddi Davası Açabilecek Diğer Kişiler

Soybağı reddinin kimlere açılabileceği dışında kimlerin soybağı reddi davası açabileceği de önemlidir. Bu durumda dava açma süreleri geçmeden önce erkek eşin ölmesi veya gaip kabul edilmesi ya da sürekli bir şekilde ayırt etme gücünde kayıp olması halinde erkek eşin annesi, babası, altsoyu veya baba olduğunu iddia edecek kişi dava açabilir. Bunun süresi de çocuğun doğumunu veya erkek kişinin ölümünü, sürekli bir şekilde ayırt etme gücünde kayıp olduğunu veya gaip kabul edildiğini öğrendiklerinden başlayarak bir sene içerisinde dava açabiliyorlar.

Soybağının Reddi Davasında Çocuğa Kayyım Atanması

Söz konusu çocuk ergin değilse; çocuğa atanacak kayyım, atama kararının tebliğ edilmesinin ardından geçen bir sene içinde soybağının reddi davası açabilmektedir. Buna ilişkin bir kayyım atanması kararı aşağıdaki gibidir:

Dava, çocuk adına yasal temsilci sıfatıyla anne tarafından Türk Medeni Kanununun 286. Maddesi uyarınca açılan soybağının reddine dair olup somut olayda, davacı anne tarafından çocuğa velayeten açılan davada küçüğün gerçek babasının davalı olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verilmesinin istendiği ve davanın küçüğe kayyım tayin ettirilmeden karara bağlandığı anlaşıldığından; yasal düzenlemeler dikkate alındığında, her ne kadar soybağının reddi davası anne tarafından açılamayacak ise de eldeki davanın küçüğe velayeten anne tarafından açıldığı gözönünde bulundurulduğunda, mahkemece küçüğe kayyım tayin ettirilip davanın kayyıma yöneltilmesinden, gösterdiği takdirde delillerinin toplanmasından sonra bütün delillerin birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine eksik hasımla yargılama yapılarak davanın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi – Karar: 2017/7298).

Soybağının reddi davaları oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken davalardır. Bu yüzden uzman avukatlar ile görüşülmelidir. Firmamızın sahip olduğu bu konuda uzman avukatlarla görüşerek konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir