TCK’da Zimmet Suçunun Cezası

TCK’da zimmet suçunun cezası, hapis cezası olarak değerlendirilir.  Görevi sebebiyle ile kendisine emanet edilen ya da koruması altında olan malı kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren bir kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Söz konusu zimmet suçunun, zimmetin ortaya çıkmamasını sağlayacak birtakım hileler içermesi, zimmet suçunun cezasının yarı oranında arttırılması ile sonuçlanır. Zimmet suçunun işlendiği malın iade edilmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında azaltılabilir.

Zimmet Suçunun Gerekçesi

Bir kamu görevlisi, kendisine emanet edilmiş olan ya da koruma ile görevlendirildiği mallar üzerinde yalnızda görevi kapsamında kendisine verilen tasarrufları meydana getirebilir. Kamu görevlisinin, zilyetliği kendisin verilmiş olan mallar üzerinde görevi ile bağdaşmayan tasarrufta bulunması ya da bu malları kendi zimmetine veya başka birinin zimmetine geçirmesi suç olarak görülür.

Zimmet suçunda önemli olan taşınabilir ve taşınamayan mallardır. Bu malların bir kamu görevlisine emanet edilmiş olması ya da kamu görevlisinin söz konusu mallar üzerinde koruma ve gözetim sorumluluğunun bulunması gerekir.

Söz konusu olan malın mülkiyetinin devlete, bir kişiye ya da herhangi bir kamu kuruluşuna ait olması bu noktada önemli değildir.

Zimmet suçunun gerçekleşebilmesi için kamu görevlisinin malı kendisinin veya başka bir şahsın zimmetine geçirmesi gerekir. Bir malı zimmete geçirme, söz konusu malın üzerinde malik olarak tasarrufta bulunmayı belirtir. Zimmet suçunda fail olarak kamu görevlisi bulunur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir