Vakıf Kurma Şartları ve Güncel Maliyeti Nedir?

Köklü bir tarihsel geçmişi bulunan vakıflar, günümüzde hala varlıklarını sürdürmektedir. Bu bağlamda tarihi ve geleneksel vakıf yapısı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası öncülüğünde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce korunmaktadır. Dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf kurmak için belirli şartlar ön görüyor. Peki öngörülen vakıf kurma şartları ve güncel maliyeti nedir?

Vakıf Kurma Şartları

Vakıf kurma prosedürüne dair detaylar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bulunan ilgili kanunlar doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiştir. Buna göre vakıf kurma şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Vakıf kurma amacının anayasada belirlenen niteliklerde olması,
  • Vakfın amacının anayasa temel ilkelerine, ahlaka, hukuka, milli menfaat ve birliğe aykırı olamaz. Aynı zamanda vakıf amacı belirli bir ırk ya da cemaat üyelerini desteklemek şeklinde belirlenemez.
  • Vakıf kurucuları gerçek ve tüzel kişi ya da kişiler olabilir. Bununla beraber vakıf kuracak gerçek kişi Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen fiili ehliyete sahip olmalıdır.
  • Vakfı kuran tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin vakıf kurmaya yönelik kuruluş statüsünde yetkilendirmesinin bulunuyor olması gerekmektedir.
  • Vakıf kurmak için yeterli mal ve hak özgülenmesinin bulunuyor olması gerekir.
  • Son olarak tescil işlemlerinin yapılması şarttır.

Bu şartlar sağlandığı takdirde vakıf kurma işlemi hukuki olarak gerçekleşir. Peki şartların içinde yer alan gerekli vakıf kurma maliyetinin güncel miktarı tam olarak nedir?

Vakıf Kurma Maliyeti

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden; 2022 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına özgülenecek asgari mal varlığı, Vakıflar Meclisinin 10.12.2021 tarihli ve 510/481 sayılı kararı ile 90.000-TL (DoksanbinTürkLirası) olarak belirlenmiştir.

Vakıf kurmaya ilişkin ilgili basamakların doğru takip edilmesi oldukça kritik bir öneme sahip. Çünkü her bir basamak kendi içinde farklı detaylar barındırıyor. Bu detayların doğru ve net bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Tüm bu süreçlerde doğru ve emin adımlar atmak isteyen kişilerin ilgili şartları ve kanunları iyi öğrenmesi elzem. Bu noktada sıkıntı çekenlere ya da işlemleri daha titiz halletmek isteyenlere profesyonel bir hukuki danışmanlık almasını tavsiye etmekteyiz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir