Resmi Nikâh Kıyıldıktan Sonra Evlilik İptal Edilebilir mi?

Evlilik iptali, boşanma konusunda bir gerekçe oluştursa da hukukî olarak evlilik durumunu geçersiz olması hususunu ifade eder. Bu doğrultuda “Resmi nikâh kıyıldıktan sonra evlilik iptal edilebilir mi?” sorusu sıkça sorulabilmektedir. Evlilik iptali hakkında detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz…

Nikâh Sonrası Evlilik İptali

Evlilik sırasında fark edilmeyen ve nikâh işlemlerinin bitiminden sonra ortaya çıkan bazı unsurlar, nikahın geçersiz olmasını sağlayabilmektedir. Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan ve Evlilik İptali hususunda belirli şartlar ortaya koyan kurallar doğrultusunda nikah sonrası evlilik iptali mümkündür. TMK’nun 145. maddesinde yer alan Mutlak Butlan ile TMK’nun 148 – 151. maddelerinde yer alan Nispi Butlan gerekçeleri ile evlilik geçersiz sayılabilmektedir. Evliliğin sonlandırılması ise iki farklı biçimde gerçekleşebilir:

  • Boşanma Davası
  • Evliliğin İptali Davası.

Evlilik İptalinin Boşanmadan Farkı

Boşanma, bütün saikleriyle geçerli olarak yapılmış bir evliliğin iki tarafın anlaşması ya da bir tarafın diğerini dava etmesi ile sonlandırılmasıdır. Evlilik iptali ise evliliğin tamamıyla iptali ve geçersizliği olarak ifade edilir.

Temelde evliliğin son bulması durumu şu hallerde gerçekleşir:

  • Taraflardan birinin boşanma davası açması,
  • Eşlerden birinin ölmesi durumu,
  • Eşlerden birinin kaybolması, ölüm tehlikesi altında bulunması ve uzun zamandır haber alınamaması durumunda alınan gaiplik kararı,
  • Evliliğin geçersiz sayılması sonucu iptal edilmesi.

Evliliğin İptali Davası Dilekçe Örneği

Evliliğin İptali Davası, TMK’nun 145. maddesi ile 160. maddesi arasında yer alan gerekçelerin bulunması halinde aşağıdaki dilekçe örneği kullanılarak açılabilmektedir.

“İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİ

DAVACI: Ad- Soyad

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

DAVALI: Ad- Soyad

Adres

KONU: Taraflar arasındaki evliliğin iptali istemli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-)Tarafların iptali istenilen evlilik …/…/… tarihinde yapılmıştır. Ancak, davaya konu edilen evlilik, kanunen iptal sebebini oluşturduğundan iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Tarafların evlilik tarihinden sonraki olan bir tarihte davalının eşi ile olan boşanma davasının boşanma kararı çıkmıştır.

2-)Davacı müvekkil araştırmaları ile tesadüfen davalının eşinden boşandığını ancak boşanma kararının henüz kesinleşmediğini tespit etmiştir. Davalının nüfus müdürlüğünde halen evli olarak görüldüğü anlaşılmıştır.

3-) Tarafların evlenmiş olduğu tarihte, davalının evli olması nedeniyle tarafların evliliği geçersizdir. Davalının aynı zamanda halen evli olduğunu bilmesine rağmen müvekkil ile evlenmiş olduğundan kötü niyetlidir. Tüm bu nedenlerle davanın kabul edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, İstanbul Anadolu ( ). Aile Mahkemesi …/… Esas sayılı boşanma dosyası, aile cüzdanı, tanık beyanları ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle;

1-) Haklı davamızın kabulüne,

2-) Tarafların evliliğinin mutlak butlanla iptal edilmesine,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesine saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza”

Evliliğin İptali Davası, belli başlı bazı kurallara göre açılabilir ve evliliğin geçersizliği ilgili maddelerde yer alan gerekçelerle kanıtlanırsa dava sonuca ulaştırılır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir