Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Zamanaşımı Ne Kadar?

Vergi hataları, hesaplar üzerinden ya da vergilendirme safhasında yapılan hatalardır. Vergi hataları sebebiyle ilgili mükelleften fazla miktarda vergi alınabilir ya da eksik miktarda vergi istenebilir. Bu gibi durumlara maruz kalan kişiler; vergi hatalarının düzeltilmesi ve vergi hatalarının düzeltilmesinde zamanaşımı, konusunun üzerinde durmaktadır. Peki vergi hataları nelerdir?

Vergi Hataları Nelerdir?

Vergi hataları, yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu’na göre ikiye ayrılmaktadır. Hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere iki çeşit vergi hatası bulunmaktadır. Vergide hesap hataları:

  1. Vergi miktarında hata: Vergi tarife ve oranlarının hatalı uygulanmasından doğan hatalar
  2. Mükerrer vergilendirme: Vergi idaresi tarafından aynı vergi döneminde aynı matrahla ve aynı kanuna dayalı şekilde birden fazla vergi istenmesi ve alınması hatasıdır.
  3. Matrah hatası: Vergi miktarının yanlış hesaplanması

Vergide yapılan hesap hataları verginin miktarına ilişkin hatalar olmaktadır. Bu duruma ek olarak vergilendirme hataları ayrı bir hata türüdür. Vergilendirme hataları:

  • Verginin konusunda yapılan hata
  • Mükellefin şahsında hata
  • Mükellefiyette hata olmak üzere üç türdedir.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergide çeşitli nedenler sonucunda çeşitli türlerde hatalar ortaya çıkabilmektedir. Vergi hatalarının düzeltilmesi için idare, re’sen işlem yapabilmektedir. İdarenin kendiliğinden yaptığı düzeltmelerden zarar gören kişilerin dava açma hakkı saklıdır. Re’sen işlemin yanı sıra mükellefin vergi düzeltmesi başvurusu yapma şansı bulunur. Mükellef, dava açmak yerine dava süresi içinde vergi dairesine hatanın düzeltilmesi talebini iletebilir. Bu talep görevli vergi dairesi müdürünce karara bağlanır. Bu durumda vergi dairesi müdürü, daireye ulaşan talebi 30 gün içinde karara bağlamakla yükümlüdür.

Vergi hatalarının düzeltilmesinde zamanaşımı 5 yıldır. Zamanaşımı:

  • Süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergide hatanın yapıldığı günden;
  • İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmadan tahakkuk eden vergide mükellefe ödeme emrinin tebliğ günü;
  • İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanun uyarınca haciz yapılan günden itibaren 1 yıl uzar.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgili uzman bir hukuk danışmanından almanızı tavsiye eder, bu durumla karşı karşıya kaldıysanız hangi adımları izlemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir