ADLİ PARA CEZASI

Adli para cezası yaptırım türüdür. Ödenmiş olan miktar, suç nedeniyle mağdur olan kişiye değil devlet hazinesine ödenmektedir. Belirlenen gün sayısı ile takdir edilen miktarın çarpımıyla hesaplanmaktadır. Para ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilebilmektedir.

Özellikleri

  • Hapis cezalarının ertelenmesi mümkündür ancak adli para cezalarının ertelenmesi mümkün değildir.
  • Ödenmesi gereken ceza sadece mahkumu ilgilendirip üçüncü kişileri ilgilendirmemektedir. Mahkumun ölmesi durumda infaz sonlanmaktadır.
  • Bazı suçlarda hem hapis hem adli para cezası verilmektedir bunların seçenek olarak hükmedildiği hallerde eğer ki hapis cezası verilmiş ise bunun adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
  • Belli koşullarda taksitlendirmek adına talepte bulunabilir.

Paraya Çevrilebilecek Cezalar

Her hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Belli başlı şartlar bulunmaktadır.

  • Suçun cezasının bir yıldan az olması gerekmektedir.
  • Kasıtlı olarak işlenmemiş ve taksirle işlenmiş olan suçlar adına hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için bir süre sınırı yoktur. Bilinçli işlenen suçlarda, hapis cezasına çevrilebilmesi için bir yıldan daha az süre ile hapis cezasına hükmedilmelidir.

Hakimin hapis cezasının adli para cezasına çevirmesinin zorunluluğu olduğu durumlar:

  • Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşulu ile hakkında hükmedilmiş olan ceza 30 günden az ise,
  • Failin fiili işlediği sırada yaşı 18’den küçük veya 65 yaşından büyük olması ile birlikte cezası 1 yıldan az ise.

“Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.”

Ödenmesi

Paranın ödenmesi için mahkeme kararının kesin olması gerekmektedir. Tarafların karara yasal süre içerisinde itiraz yoluna başvurmamış ise kesinleşmiş olur. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra kararı veren mahkeme, aynı adliye içerisinde olan İnfaz Savcılığı’na yazı yazar. İnfaz Savcılığı, mahkemeden gelen karara göre, hükmedilen kişiye ödeme emri gönderecektir. Bütün bu işlemlerin yapılmasından önce adliyeye ya da mahkemeye başvurup kişi, ödeme yapamayacaktır. Prosedür gereği, aşama olarak bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ödemeler internet üzerinden yapılmamaktadır. Ödeme yapmak için kişinin ilgili infaz kurumuna başvuru yapması gerekmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir