ADLİ TATİL NEDİR?

Adli tatil, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktıkları tatil dönemidir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar sürer. Yeni adli yıl Eylül ayında başlar. Adli tatillerde her türlü dava açma işlemi yapılabilmektedir.

Adli tatiller Hukuk Muhakemeleri Kanununun 103 maddesinin 3. Fıkrasında belirtilmiştir:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 103/3 :  Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
d) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
e) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
f) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
g) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
h) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
i) Çekişmesiz yargı işleri.
j) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatil, yargının tamamen durması anlamını taşımamaktadır. Belli başlı yargısal işlemlerin devamı sürmektedir.

Dava taraflılarının anlaşması durumunda ya da dava bir tarafın yokluğunda görülüyor ise, hazır olan tarafın talep etmesi üzerine, yukarıda yazılan dava ve işlere bakılmaksızın adli tatil sonrasına bırakılabilir.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

Adli tatilde boşanma davası açmak mümkündür. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları adli tatil döneminde de açılabilir. Davalar açılır ancak davanın görülmesinde çabuk davranılması gereken bir durum yok ise duruşma günü adli tatilden sonra belirlenir. Kısacası adli tatil günlerinde boşanma davası açılması mümkündür.

ADLİ TATİLDE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇILIR MI?

Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası açılabilir ve sonuçlanabilir.

ADLİ TATİLDE NAFAKA, VELAYET VE SOYBAĞI DAVALARI GÖRÜLÜR MÜ?

Adli tatillerde nafaka, velayet ve soybağı davaları görülmektedir.

ADLİ TATİLDE İCRA DAİRELERİ ÇALIŞIR MI?

Adli tatilde icra daireleri ve noterler çalışmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir