Aile mahkemesinin görevleri

Aile Mahkemesi, taraflara bir anlaşmaya varmalarında yardımcı olmak ve onları ikna etmek için çaba gösterir. Mahkeme, makul bir çözüm olasılığı olduğunu düşünürse, bir anlaşmaya varmak için girişimlerde bulunulmasına imkan vermek için uygun bulduğu süre için yargılamayı erteleyebilir.

Boşanma davaları, çocuğun velayeti, çocuğun ve kadının şiddete karşı korunması gibi unsurlar Alile Mahkemesi görev alanındadır. Asliye ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi ve iş mahkemesi gibi bir özel mahkeme statüsündedir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görev alır.

Aile Mahkemelerinin baktığı davalar;

  • Ayrılık ve boşanma
  • Mahkemeler , bir ilişki sona erdiğinde mülk ve mal varlığının nasıl bölünmesi gerektiğini değerlendirir.
  • Boşanma gerçekleştikten sonra çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verir ve velayet değişikliği taleplerine bakar.
  • Aile içi şiddet, kadın ve çocuk istismarı, aile mahkemelerinin öncelikli konularındandır.
  • Boşanmadan sonra bakılan her türlü maddi manevi tazminat davalarına bakar.
  • Boşanmalarda mal paylaşımı davalarına bakar.
  • Soyadı değişikliği,isim değişikliği davalarına bakar
  • Yaş değişikliği davalarına bakar
  • Evlat edinme davalarına bakar.
  • Babalık davalarına bakar.

Aile Hukuku Mahkemelerine başvurmak için bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Aile mahkemelerinde Görev Yapan Kişiler

Hakim

Psikolog

Pedagog

Sosyal hizmet uzmanı

Yazı işleri müdürü

Zabıt katipleri

Mübaşir

Temyiz

Aile Mahkemesi tarafından verilen her karar veya emir temyiz başvurusunda bulunur. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kapsamında eşlerin, çocukların ve ebeveynlerin bakımına ilişkin yargılamada tarafların rızası ile Aile Mahkemesinin vermiş olduğu bir karar veya karara itiraz edilemez.

Sınırlama

Aile Mahkemesi tarafından verilen ara karar olmayan kararın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu 30 gün içinde yapılmalıdır.

 Her aile mahkemesinde; birer sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagog; uzman olarak görevlendirilir. Bu uzmanların görevi; taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin inceleme yapmak ve sonucunu bildirmektir. İstenilen konularla ilgili araştırmalarda bulunmak, çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek; uzmanların görevleri arasındadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir