ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

Aldatma nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle Türk Medeni Kanun’un 161. maddesi uyarınca Aile Mahkemesi’nde açılan ve özel yargılama usullerine tabi bir dava türüdür.

 Aldatma, evlilik içinde eşlerden birinin, eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. TMK 161. Maddesi “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” hükmünü içermektedir.   Zina özel ve mutlak bir boşanma sebebidir.  Madde hükmünde, “eşlerden biri” demektedir. Dolayısıyla, zina nedeni ile boşanma davası açma hakkı hem erkeğe hem kadına tanınmıştır.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için;

 • Eşlerin zina fiilinin gerçekleştiği sırada evli olması gerekmektedir. Boşanma davası devam ederken tarafların birbirine olan sadakat yükümlülüğü de devam etmektedir. Taraflar ayrı yaşıyor olsa bile, aldatmanın varlığı halinde aldatılan eş bu sebebi mahkeme önüne getirebilir.
 • Eşlerden birinin karşı cins ile cinsel ilişki kurması gerekir. Eşcinsel ilişki yaşayan eşe karşı zina sebebiyle boşanma davası açılamaz, ancak Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesine dayanarak dava açılabilir. Eşlerden birinin karşı cins ile cinsel ilişki yaşamaksızın flört etmesi, mesajlaşması gibi eylemler aldatma olarak değerlendirilmez, ancak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıştan bahsedilerek boşanma davası açılabilir. Aldatma(zina), iki kişi arasında gerçekleştiği için doğrudan ispatı çok zordur. Bu sebeple Yargıtay’ın, bazı durumların aldatma(zina) fiiline karine oluşturduğunda dair kararları bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, eşlerden birinin üçüncü kişiye ev tutması, beraber kaldıklarına dair otel kayıtları, sosyal medya paylaşımları, sürekli olarak telefon görüşmeleri gibi durumlar aldatmaya delil olarak gösterilebilir.
 • Aldatan eşin kusurlu olması gerekir. Örneğin kadının tecavüze uğraması ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında iken, kişinin kontrol kabiliyetini yitirmesi suretiyle cinsel ilişki yaşanması zina olarak değerlendirilemez.

Aldatmanın Şartları Nelerdir?

 • Taraflar arasında evliliğin devam ediyor olması gerekir. Boşanma davası açılmış, mahkeme tarafından karar verilmiş ancak henüz kesinleşmemiş boşanma kararında,  evlilik henüz devam ettiği için, bu aşamalarda yaşanan cinsel ilişki de aldatma kapsamına girer. 
 • Fiilen gerçekleşmiş cinsel ilişkinin varlığı gerekir. Eşin başkasıyla öpüşmesi, sarılması veya dokunması gibi haller Medeni Kanun’a göre aldatma olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi hallerde haysiyetsiz yaşam sürme (MK m.163) gerekçesiyle boşanma davası açılabilir.
 • Cinsel ilişkinin sürekli olması gerekmez. Bir kere yaşanmış olması yeterlidir. Hatta cinsel ilişkinin teşebbüs aşamasında kalması da aldatma sayılmaktadır.
 • Aldatan taraf kusurlu olmalıdır. Yani bilerek ve isteyerek eylemde bulunmalıdır. Dolayısıyla, örneğin bayıltılarak, uyuşturucu madde verilerek ya da ağır bir tehdit altında cinsel ilişkiye zorlanan  kişi kusurlu sayılmaz.

KANIT NİTELİKLERİ

 • Tanıkların açıklamaları
 • Telefon konuşmaları ya da mesajlar
 • Ses kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Seyahat kayıtları
 • Beraber ikamet edildiğine dair deliller
 • Güvenlik kamerası kayıtları
 • Fotoğraf ya da medya gibi medya ögeleri
 • Savcılık nezdinde alınan zinanın gerçekleştiğine dair ifadeler
 • Kredi kartı ekstrelerinde var olan harcamalar
 • Banka kayıtları
 • Evlilik dışı ilişkilerden ortaya çıkmış çocuklar
 • Düzenli olarak yapılan telefon görüşmeleri

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılmalıdır?

  Aldatma sebebiyle boşanma davası, sadece aldatma iddiasına dayalı olarak açılabileceği gibi hem aldatma özel sebebini hem de şiddetli geçimsizlik gibi genel sebepleri içerecek şekilde açılabilir. Her iki gerekçeyle birlikte açılan boşanma davasında, aile mahkemesi nezdinde aldatma iddiası ispatlanır.

                                        ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

Aldatma nedeni ile boşanma, Türk Medeni Kanunu 161. Maddede düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu 161. Madde

 • Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
 • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 • Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Eşlerden birinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek eşini aldatması zinadır. Zina kocanın karısından başka bir kadınla ya da kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmesidir. Eğer ki cinsel ilişki yok ise ve eş gizli olarak başka biriyle mesajlaşıyor, flört ediyor ise bu zina değildir. Aldatma nedeniyle olan boşanma davaları çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda şartlar belirlenmiştir.

 • Evlilik ilişkisinin bulunması

Eşlerin arasında geçerli olan bir evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Eşler arasında resmi nikah şarttır. Resmi olarak evli olan ve resmi olarak bu evliliği noktalamamış olan eşlerin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi zina suçunu oluşturur.

 • Başkasıyla cinsel ilişkide bulunmak

Evli olan erkeğin başka bir kadınla ya da evli olan kadının başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir. zinanın en önemli şartı cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkinin sürekli olması gerekmez. Bir kere yaşanmış olması yeterlidir.

 • Zina edenin kusurlu olması

Zina fiilini gerçekleştirmiş olan eşin kusurlu olması gerekir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davaları Süresi

Davanın uzama durumları delillerin toplanmasına bağlıdır ancak genel olarak aldatma nedeniyle boşanma davaları 1 ila 1,5 yıl sürer.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma Davasında Aldatmanın İspatı

Zina nedeniyle açılan davalarda ispatın önemi büyüktür ancak genel olarak aldatma fiili gizli gerçekleştirildiği için ispatı oldukça zordur.

 • Mesaj kayıtları

Mesaj kayıtları zina eylemini kanıtlamaz ancak diğer delilleri destekleyebilir.

 • Telefon kayıtları

Aldatıldığıyla ilgili şüpheli olan kişi açmış olduğu boşanma davasında aldatıldığına dair şüphelendiği kişi ile mesajlaşmaların sıklığının ispatını sağlamak amacıyla telefon kaydı talebinde bulunabilir.

 • Whatsapp Konuşmaları

Kişinin başka birisi ile cinsel ilişkiye girdiğine dair ispatlar, çekilen fotoğraf ya da video kayıtları gibi delil niteliğindeki belgelerin Whatsapp üzerinden atılması durumunda bu mahkemeye delil olarak sunulabilir.

 • Tanıklar

Tarafların cinsel ilişkiye girdiklerini tanık ile ispatlamak pek mümkün değildir ancak tanıklar tarafların otelde aynı odada kaldıkları gibi iddialar ile mahkemeye delil sunabilir.

 • Otel kayıtlar

Tarafların aynı otelde ve aynı odada kalması durumunda zina eylemini işledikleri Yargıtay tarafından kabul edilmiştir.

 • Ses kayıtları

Kişinin telefonla yapmış olduğu görüşmeler delil olarak mahkemeye sunulabilir.

 • Fotoğraf ve video

Tarafların cinsel ilişki esnasında çekmiş olduğu video ya da fotoğraf kayıtları mahkemeye zina eyleminin bulunduğuna dair delil niteliği taşır.

ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Zina nedeniyle boşanma, ve tazminat istemlerimizi içerir dilek-

çemizdir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … adında … yaşında bir çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilimiz, inşaat yüksek mühendisi olup, son … yıldır, yurtdışında gerçekleştirilen bir baraj inşaatında çalışmaktadır. Halen çalışmakta olduğu firma tarafından düzenlenmiş olan bildirim yazısı, ekte (EK 2) sunulmuştur. Bu nedenle, uzunca bir süredir evinden uzakta yaşamak zorunda kalmıştır.

3-) Müvekkilimiz, geçtiğimiz … ayı sonunda, yıllık iznini kullanmak üzere yurda gelmiş ve fakat ailesine sürpriz yapmak amacıyla, geleceği günü önceden haber vermemiştir. Kendi karşılaşacağı sürprizden habersiz olarak gece geç bir saatte evine vardığında ise, davalı eşini, yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette bulmuştur. Davalı eş, müvekkilimizin yokluğunu ve ortak çocuk …’in büyükannesi ve büyükbabası tarafından birkaç günlüğüne beraberlerinde yazlık evlerine götürülmesini fırsat bilmiştir.

4-) Gece geç bir saatte yaşanan bu olay nedeniyle yaşanan arbededen sonra kapı komşusu tarafından müvekkilimize bildirildiğine göre, davalı eş, müvekkilimizin yokluğunda, birkaç kez, sabah erken vakitlerde, çiftin ortak çocukları ile birlikte evden çıkmış, bu günlerde, tüm gün boyunca ortalarda gözükmemiş, gece geç saatlerde bazen söz konusu yabancı erkekle baş başa, bazen de birtakım arkadaşları eşliğinde ve fakat her iki halde de ortak çocuğun yokluğunda eve dönmüştür. Olaya tanık olan komşunun ismi ve adresi, dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur. Çevresinde dürüst ve aklı başında bir kişi olarak tanınan asker emeklisi bu kimsenin olayla ilgili görgü ve bilgisine başvurulmasını talep ediyoruz.

5-) Müvekkilimiz, birkaç gün içinde işine geri dönmek zorundadır. Müşterek çocuk …, halen müvekkilimizin ebeveynlerinin yanında kalmaktadır. Meydana gelen olaylar nedeniyle ortaya çıkan durum karşısında, müşterek çocuk …’in, annesinin yanında kalmaya devam etmesinin, çocuğun gelişimi açısından fevkalade zararlı olacağı açıktır. Bu nedenle, küçüğün dava süresince müvekkilimizin ebeveynlerinin bakım ve gözetimi altında kalmasına, boşanma sonrasında ise, velayetinin müvekkilimize verilmesini talep ediyoruz.

6-) Evliliğinin bu şekilde sona ermek zorunda kalması ve maruz kaldığı manevi yıkım nedeniyle, müvekkilimiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,                                            6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildi-

rim yazısı, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun dava süresince büyükannesi ile büyükbabasının yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilimize verilmesine, müvekkilimiz lehine … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER         : 1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

 • İşyeri bildirim yazısı,
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

 • Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir