BABALIK DAVASI NEDİR?

Çocuk doğduktan sonra, çocuk ile anası arasında doğum ile beraber soybağı oluşmaktadır. Çocuğu doğuran ana ile çocuk arasında hukuki bir bağ olabilmesi için herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur ama bu durum baba için aynı şekilde gerçekleşmemektedir. Çocuğun baba ile arasındaki soybağı ise Türk Medeni Kanunu 282/2’ye göre ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmü yani babalık davası ile kurulur. Evlilik dışı çocuk ile baba arasında bir bağ oluşmaz, ya baba çocuğu tanımalı ya da babalık davası açılmalıdır. Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun biyolojik babası ile arasında bir bağ oluşturulmasının mahkemece karar verilmesidir. Eğer çocuk dava açana dek baba tarafından bir Tanıma veya ana tarafından da bir babalık davası açılmamış ve hala kimlikte baba kısmı boş ise ya biyolojik baba dışında başka bir kimse yazılı ise ana ya da çocuk tarafından baba olarak düşünülen kişiye dava açılır. Babalık davası baba olarak düşünülen kişiye açılan bir davadır.

Dava kim tarafından açılabilir?

Babalık davası hakkı Türk Medeni Kanunu madde 301 gereğince ana ve çocuğa verilmiştir. Eğer ki baba ölmüş ise bu dava mirasçılarına karşı da açılabilmektedir. Bunun sebebi, bir yandan babayı resmi olarak kimliğe yazdırabilmek bir yandan da babadan kalan mirasta pay sahibi olabilmek içindir. Babalık dava hakkının sadece ana ve çocuğa tanınmasının sebebi ise Türk Medeni Kanunu madde 295’te baba için öngörülen Tanıma yoludur. Eğer ki baba çocuğunu resmi olarak üzerine kayıt etmek isterse bu yola başvurarak bunu tek taraflı olarak da yapabilir. Bu davayı açmak isteyen çocuk, dava ehliyetine ya da başka bir deyiş ile fiil ehliyetine (Ayırt etme gücü, 18 yaşın ihmali ve kısıtlı olmama durumudur.) sahip değil ise bunu atanan kayyum aracılığı ile gerçekleştirir. Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmış ise anaya ihbar edilir. Bu ihbarın sebebi ise açılan davanın haber verilip edilecek itiraz varsa bunun ileri sürülmesidir. Ananın babalık davası açabilmesi için babayı biliyor olması gerekir.

Dava Süreci

Taraflar mahkemeye bütün iddia ve itirazlarını sunar. Mahkeme de bilirkişi aracılığıyla DNA testi yoluna başvurur ve bu test sonucu karar verilmesinde önemli rol oynar.

Babalık davasında süreler

Babalık davası çocuğun doğumundan önce ya da sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan başlayarak bir yılı geçmekle biter. Bu süre hak düşürücüdür, sürenin geçmesi bu davanın açılamayacağını gösterir. Eğer ki çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi var ise bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Babalık davası hangi mahkemeye açılır?

Yetkili ve görevli olan Aile Mahkemelerinde bu dava açılır.

Babalık davası ücreti nedir?

Babalık davası ücretinde birçok farklı masraf bulunmaktadır. Avukata verilen vekâlet ücreti dışında en az bin TL civarındadır. Davanın kazanılması halinde, bu masraflar babaya yüklenebilir.

Babalık davası ne kadar sürer? Babalık davası süresi dava durumuna göre değişkenlik gösterir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir