BİRDEN ÇOK EVLİLİK SUÇU

Birden çok evlilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 230. Maddesinde, Aile Düzenine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Korunmak istenen hukuki değer, aile düzenidir ve suçun mağduru toplumdur.

Suçun Oluşumu

Evli olan kişi eğer ki kanuna uygun bir şekilde ikinci bir nikah işlemi yaptırdıysa suç oluşur. Eğer ki ilk evlilik ölüm ya da boşanma gibi nedenlerden ortadan kalkmamış ise bu durum ikinci evlilik suçunu oluşturur.

Birden Çok Evlilik Suçu Cezası

  • Evli olduğu halde, bir başkasıyla evlenen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
  • Gerçek kimliğini saklayarak bir başkasıyla evlilik işlemi gerçekleştiren kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Karşıdaki kişinin evli olduğunu bilmesine rağmen o kişiyle evlenen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Görevli Mahkeme

Birden çok evlilik suçunda yargılama yapmaya görevli olan mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

II. Türk Ceza Kanununun 230. Maddesi;

(1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

(5) Anayasa Mahkemesi’nin 10.6.2015 tarih ve 29382 sayılı R.G.’de yayımlanan, 27.5.2015 T., 2014/36 E. ve 2015/51 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(6) Anayasa Mahkemesi’nin 10.6.2015 tarih ve 29382 sayılı R.G.’de yayımlanan, 27.5.2015 T., 2014/36 E. ve 2015/51 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

İptal edilen 5. ve 6. fıkralar:

(5)Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medeni nikah yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

Avukat

Tüm hukuki talepler ve hukuki danışmanlık için alanında uzman avukatlar ile çalışılması öneriyoruz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir