BİLİŞİM SUÇLARI

Yeni teknolojiler yeni suç fırsatları yaratır ancak teknoloji, farklı suç faaliyet alanları arasında var olabilecek herhangi bir ayrım için tek başına yeterli değildir . Siber suçları geleneksel suç faaliyetlerinden ayıran şey digital bilgisayarın kullanımıdır.

  Suçluların dolandırıcılık, çocuk pornografisi ve fikri mülkiyet trafiği, kimlik çalma veya birinin mahremiyetini ihlal etmek için bilgisayara ihtiyacı yoktur. Tüm bu etkinlikler, siber bulunmadan önce de vardı . Siber suç, özellikle İnternet ile ilgili, bazı yeni yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra mevcut suç davranışının bir uzantısını temsil eder.

  Siber suçların çoğu, bireyler, şirketler veya hükümetler hakkındaki bilgilere yönelik bir saldırıdır. Saldırılar fiziksel bir beden üzerinde gerçekleşmese de, internetteki kişileri ve kurumları tanımlayan bilgi niteliği taşıyan kişisel veya kurumsal sanal beden üzerinde gerçekleşir. Başka bir deyişle, dijital çağda sanal kimliklerimiz günlük yaşamın temel unsurlarıdır.Hükümetlerin ve şirketlerin sahip olduğu çoklu bilgisayar veritabanlarında bir dizi sayı ve tanımlayıcıyız . Siber suç, ağa bağlı bilgisayarların hayatımızdaki merkeziyetini ve aynı zamanda bireysel kimlik gibi görünüşte sağlam gerçeklerin kırılganlığını vurgulamaktadır.

  Siber suçun önemli bir yönü, yerel olmayan karakteridir. Eylemler, çok uzak mesafelerle ayrılmış yargı bölgelerinde gerçekleşebilir. Daha önce yerel ve hatta ulusal suçlar artık uluslararası işbirliği gerektirdiğinden, bu durum kolluk kuvvetleri için ciddi sorunlar yaratmaktadır.

  Örneğin, bir kişi çocuk pornografisini yasaklamayan bir ülkede bir bilgisayarda bulunan çocuk pornografisine erişirse, bu kişi bu tür materyallerin yasa dışı olduğu bir ülkede suç işlemiş midir? Siber suç tam olarak nerede gerçekleşmiştir? Gibi sorular doğurmaktadır.

  Siber uzay, sadece bir telefon görüşmesinin yapıldığı alanın daha zengin bir versiyonudur. Gezegeni kapsayan bir ağ olarak İnternet, suçlulara gerçek dünyada ve ağın kendisinde çok sayıda saklanma yeri sunar ancak yerde yürüyen bireylerin yetenekli bir izleyicinin takip edebileceği izler bırakması gibi, siber suçlular izlerini örtmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen kimlikleri ve konumları hakkında ipuçları bırakır. Ulusal sınırların ötesinde bu tür ipuçlarını takip edebilmek için, uluslararası siber suç anlaşmalarının onaylanması gerekir.

   Siber Suç Türleri

  Siber suç, çeşitli faaliyetlere yayılır. Bir uçta, dijital depolarda tutulan bilgilerin bütünlüğüne yönelik saldırılar ve bir firmaya veya bireye şantaj yapmak için yasa dışı olarak elde edilen dijital bilgilerin kullanılması gibi kişisel veya kurumsal mahremiyetin temel ihlallerini içeren suçlar vardır . Ayrıca yelpazenin bu ucunda büyüyen kimlik hırsızlığı suçu var .

  Siber suç türleriarasında dolandırıcılık , çocuk pornografisi, kaçakçılık, dijital korsanlık , kara para aklama ve sahtecilik gibi işlem temelli suçlar yer alır. Bunlar, belirli mağdurları olan belirli suçlardır, ancak suçlu, İnternet tarafından gizlenir . Bu tür suçların bir başka kısmı, şirketler veya hükümet bürokrasilerindeki bireylerin, verileri kasıtlı olarak kar veya siyasi hedefler için değiştirmesini içerir .

Maddeler Halinde Siber Suç Türleri

  • Kimlik hırsızlığı ve mahremiyet ihlali
  • İnternet dolandırıcılığı
  • ATM Dolandırıcılığı
  • Banka dolandırıcılığı
  • Dosya paylaşımı ve korsanlık
  • Hacklemek
  • Bilgisayar virüsleri (Bilgisayara zarar verecek virüsleri kasıtlı olarak salınması)

Web sitelerini tahrif etmek , havayolu trafiğini yeniden yönlendirerek, su kaynağını kirleterek veya nükleer tesis korumalarını devre dışı bırakarak bir ulusun altyapısına saldırmak için İnternet’in kullanılması bilişim suçlarının önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir