Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

“Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir?” sorusu hukuki bağlamda en çok sorulan sorulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde birçok insan kendi yaşama alanını oluşturmanın yanı sıra yatırım olarak da gördüğü için konut edinebilmektedir. Konutlarını kiraya veren ev sahiplerinin en merak ettiği husus kirasını düzenli ödeyen kiracının nasıl tahliye edileceği sorusudur. Bu hususta kanun hem ev sahibini hem de kiracıyı mağdur etmemek üzere genel bir çerçeve belirlemektedir.

Belirlenen çerçevede şayet ev sahibinin birinci dereceden yakınlarının (eş, ebeveyn, çocuklar) konut ya da işyeri ihtiyacı varsa ev sahibi sözleşmenin tek taraflı feshi için dava açabilmektedir. Davanın açılabilmesi için ilgili taraflara 30 gün içerisinde fesih bildirimi yapılması gerekmektedir.

6098 sayılı kanuna göre:

  1. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Tahliye Edebilir mi?

Konut mülkiyetinin değiştiği yeni ev sahibi durumlarında da şayet ev sahibi kendi yahut birinci dereceden yakınlarının kullanımı için kiracının tahliyesini isteyebilmektedir. Burada konut ev yahut işyeri olarak kullanılabilmektedir. Bunu yapmak isteyen yeni mülk sahibinin 30 gün içerisinde kiracıya bu bildirimi yazılı olarak vermesi gerekmektedir. Bildirim yazılı olarak verildikten 6 ay sonra dava açılmaktadır. Açılan dava sonucunda kiracı evden tahliye edilir. Ancak bu durumda yeni mülk sahibinin mülkü satın aldıktan sonraki 1 ay içerisinde kiracıya yazılı bir bildirimde bulunması şarttır. Bu gibi durumlarda kirasını düzenli ödeyen kiracının dahi tahliye edilmesi istenebilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir