AİLE İÇİ ŞİDDET

Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi için olan kanunda yapılmış olan tanıma göre şiddet : “Kişinin;fiziksel,cinsel,psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehditleri ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal,kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel,cinsel,psikolojik veya ekonomik her türlü tutum ve …

AİLE İÇİ ŞİDDET Devamı »

ADLİ TATİL NEDİR?

Adli tatil, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktıkları tatil dönemidir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar sürer. Yeni adli yıl Eylül ayında başlar. Adli tatillerde her türlü dava açma işlemi yapılabilmektedir. Adli tatiller Hukuk Muhakemeleri Kanununun 103 maddesinin 3. Fıkrasında belirtilmiştir: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 103/3 : …

ADLİ TATİL NEDİR? Devamı »

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Adli Sicil Kaydı Türk mahkemeleri ya da yabancı ülke mahkemeleriyle kesinleştirilen Türk vatandaşlığı bulunan ya da Türkiye’ de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları ve tüm adli sicil bilgileri kayıt altında tutulur. Bu kayıtlara sabıka kaydı da denilir. Adli sicil kayıtları iki şekilde tutulmaktadır. Bunlar: Merkezi Adli Sicil Mahalli Adli Sicil Merkezi Adli Sicil Türk mahkemeleri …

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ Devamı »

ADLİ PARA CEZASI

Adli para cezası yaptırım türüdür. Ödenmiş olan miktar, suç nedeniyle mağdur olan kişiye değil devlet hazinesine ödenmektedir. Belirlenen gün sayısı ile takdir edilen miktarın çarpımıyla hesaplanmaktadır. Para ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilebilmektedir. Özellikleri Hapis cezalarının ertelenmesi mümkündür ancak adli para cezalarının ertelenmesi mümkün değildir. Ödenmesi gereken ceza sadece mahkumu ilgilendirip üçüncü kişileri ilgilendirmemektedir. Mahkumun ölmesi …

ADLİ PARA CEZASI Devamı »

Riskli Yapı Tespiti Nedir?

Yıkılma riski bulunan ya da ağır hasar gören yapılara riskli yapı adı verilmektedir. Riskli yapıların belirli kuruluşlar tarafından incelenmesi ve bu yapıların riskli olup olmadığı belirlenmektedir. Riskli yapı tespiti için 6303 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesine göre riskli yapıların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurum ya da kuruluşlara …

Riskli Yapı Tespiti Nedir? Devamı »

Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir?

Başka birine ait olan mal veya eşyaların kişinin rızası olmadan alınması, maddi çıkar sağlanması ya da başka biri için alınması hırsızlık olarak tanımlanır. Basit hırsızlık olarak adlandırılan suçların cezası genelde 1 ile 3 yıl arasında değişiklik gösterir. Lakin çoğu kişinin kafa karışıklığı yaşadığı nitelikli hırsızlık suçu nedir, bu tarz suçlarda verilen ceza miktarı nedir bir kez …

Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir? Devamı »

Mirasta Bölünmez Arazi Büyüklüğü Nedir?

Miras kalan mallar arasında yer alan arazilerin paylaşılması hususunda bazı yasal düzenlemeler gerekmektedir. Tarım arazilerinin bölünerek farklı kişilerce paylaşılması olması gereken bir süreç olarak gözükebilir. Ancak ülkemizde bulunan tarım arazilerinin sürdürülebilirliği ve ekonomik kaynak olarak değerlendirilmesi gibi hususlarda özel yaptırımları mevcuttur. Tarım arazilerinin miras çerçevesinde de olsa bölünmez arazi olarak kabul edildiği düzenlemeler mevcuttur. Peki …

Mirasta Bölünmez Arazi Büyüklüğü Nedir? Devamı »

WhatsApp Mesajları Delil Olabilir mi?

WhatsApp mesajları delil olabilir mi, sorusuna net bir cevap verebilmek için bu mesajların nasıl elde edildiğinin bilinmesi gerekir. Mahkemeye sunulacak delillerde öncelikle aranan şart hukuka aykırı elde edilmemiş olmasıdır. Bu şartı sağlayan veriler üzerine değerlendirme yapılabilmektedir. WhatsApp mesajlarının delil olarak kabul edilip edilmeyeceği de; Nasıl elde edildiğine, Hangi davada kullanılacağına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin bir …

WhatsApp Mesajları Delil Olabilir mi? Devamı »

Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Zamanaşımı Ne Kadar?

Vergi hataları, hesaplar üzerinden ya da vergilendirme safhasında yapılan hatalardır. Vergi hataları sebebiyle ilgili mükelleften fazla miktarda vergi alınabilir ya da eksik miktarda vergi istenebilir. Bu gibi durumlara maruz kalan kişiler; vergi hatalarının düzeltilmesi ve vergi hatalarının düzeltilmesinde zamanaşımı, konusunun üzerinde durmaktadır. Peki vergi hataları nelerdir? Vergi Hataları Nelerdir? Vergi hataları, yürürlükte bulunan Vergi Usul …

Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Zamanaşımı Ne Kadar? Devamı »

Velâyet Hangi Durumlarda Anneye ya da Babaya Verilir?

Boşanma davalarının en çetrefilli konusu, çocukların velâyeti konusudur. Çocuğun velâyetini kimin alacağı birçok kritere göre değişkenlik gösterir. Annenin ya da babanın velâyete hak kazanması farklı bakış açılarına göre değerlendirilir. “Velâyet hangi durumlarda anneye ya da babaya verilir?” sorusunun yanıtını yasal dayanaklarıyla beraber öğrenmek gerekir. Velâyet Davası Nedir? Velayet davası, boşanma durumunda aile mahkemesinde uygulanan bir …

Velâyet Hangi Durumlarda Anneye ya da Babaya Verilir? Devamı »